Einar Dahl Byggnads AB

Lundsgården, Storgatan 30 - 26​4 52 Ljungbyhed

Telefon: 0435-44 02 12  Mail: dahlbyggnads@telia.com

​Specialkompetens

För mer krävande bygge

Vi har egen personal med utbildning i svetsning samt plattsättare som är behöriga för våtrumsarbeten enligt PER:s kriterier (försäkringsbolagens krav).

Vidare exempel på sådana arbeten är gjutning och mönstring av markbetong, en effektiv metod att åstadkomma en vacker och beständig yta för garageuppfarter och liknande​.

​Ett annat exempel på specialkompetens är användandet av den snabba byggmetoden tilt-up, vilket innebär att väggsektioner gjuts liggande på platsen innan man reser dem. Dessutom utför vi markarbete, dikningar och vägröjning.

För att underlätta arbetet har vi liftar, teleporter samt grävmaskiner.

Vi erbjuder byggservice av olika slag, oftast små bygguppdrag, som kan utföras på kort varsel i direktkontakt med kunderna. Kontakta oss för mer information.

​Entreprenadmaskiner

​Renovering av bron Stocken, Riseberga

​Skogsdikning

​Mönstergjutning

​Plattsättare

​Renovering av kulturbyggnad

Einar Dahl Byggnads AB

Lundsgården, Storgatan 30, 264 52 Ljungbyhed
Tlf.: 0435-44 02 12
E-mail: dahlbyggnads@telia.com
einardahlsbygg.se